سفارش استارلینک

بهترین راه استفاده برای مردم ایران سفارش دستگاه استارلینک قابل حمل است

استارلینک قابل حمل را می شود در آدرسی در خارج از کشور دریافت کرد و سپس به ایران آورد البته این در صورتی است که دریافت امواج در ایران ممکن باشد که این به ایلان برمیگردد

در عکس بالا، فرم جستجو جهت آدرس دریافت محموله و نقشه پایین برای امکان سنجی دریافت امواج در محل است بنابراین اگر ایلان گفته که ماهواره درایران فعال شد شاید هنوز در نقشه ایمپلمنت نشده اما به صورت عملی قابل انجام می باشد. شما باید در آدرسی در اروپا دستگاه را گرفته و سپس در ایران تست کنید

این دستگاه در حال حرکت قابل استفاده نیست اما برای جا به جایی و سپس استفاده ثابت مناسب می باشد

This article was updated on September 28, 2022

from inside out and between two powers