IRAnian Star Link

اتصال به استارلینک با موبایل در صورتی ممکن است که موبایل شما نسل 5 و شبکه مخابراتی نیز بخشی از امواج را به این موضوع اختصاص دهد به عبارت دیگر علاوه بر نیاز به موبایل های پیشرفته به همکاری اپراتورهای همراه هم نیاز خواهد بود که فعلا چنین کاری در جهان انجام نشده است اینترنت اوکراین علاوه بر این که با کمک دستگاه های نصب شده ثابت در خانه های مردم فعال شده رایگان بوده و دولت به ورود دستگاه ها کمک کرده است فعلا با وجود اعلان های ایلان مبنی بر فعال شدن ماهواره های استارلینک بر فراز ایران اما هنوز درنقشه ای که در سایت رسمی این شرکت دیده می شود کاورج برای ایران نشان داده نشده که این موضوع کار را برای کسانی که می خواهند دستگاه را وارد کرده و تست کنند مشکل می سازد به هر حال بارها اعلام شده که در مورد چگونگی ورود دستگاه ها برای مشترکین بحث هست و ممکن است که هزینه ماهانه هم داشته باشد بنابر نظر کارشناسان با توجه به هزینه اعلامی هر 10 الی 20 خانوار می توانند از یک دستگاه سود برده اشتراک آن را بین هم تقسیم کنند که این نوعی تعاون و همدلی را بین ایرانیان برمی انگیزد پیشاپیش از همه مقاله هایی که اخبار مربوط به پیشرفت این موضوع را در اختیار ما می گذارند سپاسگزارم

This article was updated on September 28, 2022

from inside out and between two powers